Login
2016년도 2학기

 

                                                                                                                    

     
2016 9
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
   
8.29 ~ 9.2 수강과목 확인 및 변경기간
23 석사학위 논문계획서 제출마감
외국어시험
수강과목 취소마감
     
     
2016 10
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
   
10.28 종합시험
   
     
     
2016 11
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
             
   
11.11 논문초고 제출마감
14 ~ 18 논문지도교수 배정신청기간
18 휴학원서 제출마감
   
   
     
     
2016 12
       1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
   
 
12.9 논문심사결과 제출마감
12 ~ 17 학기말 시험 기간
19 겨울방학 시작
30 학기말성적 제출마감
   
     
     
2017 1
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
           
   
1.6 완성논문 제출 마감
1.30 ~ 2.13 2017학년 1학기 휴/복학원서 제출기간 
   
     
     
2017 2
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
             
   
2.4 ~ 5 제56기생 입학식 및 오리엔테이션
13 ~ 16 수강신청기간
14 제53회 학위수여식
20 ~ 23 재학생 등록기간
     
     

 

 
Home | |