Login       
세미나일정
제목 2018년 8월 16일 학과 초청 세미나 (황일두, 포스텍)
작성자 생명과학과 등록일 2018-08-15 오후 5:46:14 조회수 190
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
    세미나 장소 : J307호
    세미나 일시 : 2018. 08. 16 (목)
    세미나 발표자 : 황일두 교수 (포스텍)
         Translational control of phloem development by RNA G-quadruplex/JULGI determines plant
 
 
 
 
 
    
         주관교수 : 이병하 교수
 
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |