Login       
세미나일정
제목 2018년 9월 27일 학과 초청 세미나 (박성규, 광주과학기술원)
작성자 생명과학과 등록일 2018-09-20 오후 5:38:38 조회수 136
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
   세미나 장소 : R404호
   세미나 일시 : 2018. 09. 27 (목)  16:30
   세미나 발표자 : 박성규 교수 (광주과학기술원)
        Epigenetic regulation of Kcna3-encoding Kv1.3 potassium channel by cereblon contributes to regulation of CD4+T cell activation
 
 
 
 
 
     주관교수 : 이갑열 교수
 
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |