Login       
세미나일정
제목 2018년 10월 25일 학과 초청 세미나 (송미령, 한국외대 생명공학과)
작성자 lifescien 등록일 2018-10-10 오전 11:19:00 조회수 89
첨부파일
추천 0 비추천 0
 
 
 
 
   세미나 장소 : R404호
   세미나 일시 : 2018. 10. 25 (목) 16:30
   세미나 발표자 : 송미령 교수 (한국외대 생명공학과)
        Bacterial secretion system as a controllable drug-delivery platform
 
 
 
 
 
 
       주관교수 : 이규호 교수
 
 
 
 
 
 
글번호입력
댓글 달기
이름   비밀번호  
 
댓글이 없습니다.
 
Home | |