Login   
학사일정(2016년2학기)

     
2016 9
   29 30  31  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
             
   
8.29(월) 개강
8.30(화)~9.2(금) 수강과목 확인 및 변경
8(목) 개강미사 (10시 30분)
23(금) 수강과목 취소 마감
23(금)~24(토) 서강문화제
     
     
2016 10
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24  25  26 27  28  29 
30  31           
   
17(월)~22(토) 중간 시험
   
     
     
2016 11
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
             
   
1(화)~11(금) 전공 추가신청 및 변경
1(화)~30(수) 2017년 1학기 수혜 교내장학금 신청
(다산, 지도교수추천장학금)
4(금) 중간 성적 제출 마감
18(금) 휴학원서 제출 마감
23(수)~25(금)  동계 계절수업 수강신청 
   
     
     
2016 12
      1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
   
 
12(월)~17(토) 학기말 시험
18(일) 종강미사 (10시 30분)
19(월) 겨울방학 시작
계절수업 개강
30(금) 학기말 성적 제출마감
   
     
     
2017 1
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
           
   
6(금) 계절수업 종강(3주 수업)
12(목) 계절수업 종강(4주 수업)
13(금) 계절수업 성적 제출 마감(3주 수업)
17(화) 계절수업 성적 제출마감(4주 수업)
30(월)~2.13(월) 2017년 1학기 휴복학원서 제출
   
     
     
2017 2
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
             
   
7(화)~9(목) 수강신청(2~4학년)
14(화) 제54회 학위수여식
16(목) 입학식, 입학미사
17(금) 수강신청(신입생)
18(토) 수강신청(전학년)
19(일) 졸업감사미사 (10시 30분)
     
     

 
Home | |